Palaures del Mesquí

(Publicada a La Comarca el 14 de juny del 2019)

La llista de palaures escrites
a eixam com si sembrarem blat,
els aniran bé als «Amics del Ch…»
del Mesquí, per cavilar un poc
sobre l’amistat i la llengua: (ç=z)

Agranera, crosta, panistre, batre.
Pany, serralla, gorronera, culla.
Cantrella, tosca, closca, almosta.
Fum, fam, put, pet, barret.
Çaprem, cascall, reglot, badall.
Rebeixí, junc, badoc, tarranc.
Fial, favó, nafra, ròcec, cotó.
Relleu, llanç, clamar, desilici.
Moliment, ofiarta, cingla, solc.
Llengut, llustre, corva, çofra.
Terne, franc, privat, endenyat.
Carxot, coixí, cruixir, baldat.
Pigota, encondolit, beta, beçó.
Borró, bony, bocí, ataüllar,
Clatell, çaboc, baldeta, torterol,
Bambolla, tarquí, aresta, arester.
Cànem, arreclau, camal, almut.
Escot, escotar, ciandre, agranar.
Espulla, suc, vipra, espinacs.
Follí, feix, estarnut, agró, cas.
Llindà, jarcia, sendera, llop.
Tèrbol, gentiscle, butiarn.
Andreu -insecte-, cabaç, segó.
Aranyola, llegiu, llegum, pus.
Escalfit, llúpia, marfega, pic.
Goleró, pardal, gafarró, pinçà.
Taraganya, andial, andola, frau.
Çabonera, tovalla, drap, lleme.
Groc, porc, brut, fred, tronc.
Gram, pam, nas, fluix, cruix.
Valer, Roc, Marc, Sebastià.
Porc, brut, sac, buit, fil, prim.
Dret, Suc, ull, sac, gras, llarg.
Hos, curt, panolla, pruna, set.

Les declaracions d’amistat
estan molt bé, però la nostra
llengua sol se mantindrà viva
i no desapareixerà en quatre dies,
si la parlem, la llegim i la escrivim.

Tomàs Bosque