Teles de frontera 

(Publicat  al Diario de Teruel el dissabte 13 d’abril del 2019)

        Vituperada sempre i amb la competència creixent de les xarxes socials, la televisió continua sent un mitjà essencial de comunicació i una presència important a la vida quotidiana. Les quotes de pantalla de cada canal se difonen periòdicament i s’interpreten de forma curiosa per fer-se promoció, des de l’augment d’una dècima a avançar la cadena rival. Més quota són més anuncis i una major influència política, tant important per als grups empresarials privats o per als gestors de cadenes públiques, no sempre neutrals. La Generalitat valenciana presidida per Francisco Camps va determinar ara fa 8 anys lo tancament a València de tots los repetidors de TV3. Mentrestant, a l’Aragó coetani —manat pel PSOE— se van continuar veent les cadenes catalanes, i inclús a la primavera de 2010 se va firmar a Arenys de Lledó un conveni per ampliar la recepció mútua de les emissions a les dues comunitats: s’estenia la senyal d’Aragón TV fins a la Costa Daurada, freqüentada per tants saragossans, i s’assegurava la presència de TV3 a la zona aragonesa catalanoparlant, molt seguida allavòrens: sèries, magazines i Polònia, ademés de partits del Barça, també sintonitzats a Saragossa. Van vindre després los temps del LAPAO primer i del “procés” després, i una paral·lela evolució de les audiències. La cadena pública catalana l’any passat ha augmentat un 2,2% en quota de pantalla, recuperant votants independentistes que hi veuen l’únic mitjà audiovisual on sentir-se informats, mentre que l’han abandonat altres espectadors enmig de crítiques. A falta de xifres concretes sobre aragonesos orientals que miren TV3, només conec casos molt puntuals i anecdòtics d’alguns que han pres la decisió “política” de no sintonitzar-la, així com la constatació entre familiars i coneguts d’una preferència creixent per Aragón TV —ara sense jotes—, atrets per formats pròxims i populars: rutes naturals, entrevistes i reportatges a viles de la regió, i informatius amb lo mapa del temps. Acaba d’anunciar-se lo naixement del canal digital “Aragón Cultura” amb la novetat d’algun espai en aragonès però cap en lo català autòcton, cada dia més foraster, refugiat a la tele veïna. Fronteres.

María Dolores Gimeno