2015 any de canvis

(Publicat a La Comarca 12 de desembre del 2014)

Pareix que estem en vespres de canvis importants en la política espanyola. Es parle inclús d’un Procés Constituent. N’han fet massa els partits ara anomenats de la casta, especialment els de la majoria absoluta i associats, sent poc exemplars en l’administració del que és de tots, mantenint organismes i empreses cars i inútils, i aprofitant el poder en benefici de xarxes clientelistes i negocis particulars.

D’altra banda la gent no estarie tan alarmada ni demanarie en tanta ràbia que els polítics que han demostrat males pràctiques se’n vagin d’una volta a casa seva.

Arribaran los canvis al Baix Aragó? Un territori ple de possibilitats, ara desunit i dispers, curtet en sentiment de país, agònic en inversions públiques, quasi venut en la Sanitat als amics del Govern, en una organització territorial que si ja ere lamentable des de 1833, per la nefasta divisió provincial, fa uns anys els cabets privilegiats del Pignatelli, ho van acabar d’arreglar en tota la intenció, fent la divisió comarcal que més els convenie a ells, i més conseqüències negatives tindrie a la llarga pel territori. A la vista està el resultat: mantenen la Diputació Provincial i a més tenim les cinc comarquetes, quan tot plegat es podrie gestionar en un sol organisme i la meitat de càrrecs. S’atendrien molt millor les necessitats socials i culturals de cada tros, es reduirie el vici clientelista dels partits i tindríem cent voltes més força a l’hora de defensar els interessos dels baixaragonesos, perquè no és lo mateix tractar en lo Govern de Saragossa o el de Madrid en una sola veu que anar, com ara van, de un en un a vore a qui li conte el xiste més graciós lo senyor de l’Aljaferia. Així tenim totalment en l’aire: Santolea, la Tèrmica, l’Autovia, l’Hospital… i el munt de pobles que s’estan quedant sense habitants, sense vida, en bona mida per les polítiques que s’apliquen.

És que ere un ensòmic lo Baix Aragó Històric dels regeneracionistes, i dels fundadors de La Comarca que teniu a les mans?

Tomàs Bosque