L’almorzar

(Publicat a La Comarca el 20 d’agost del 2014)

És públic i notori que els dies laborables, quan determinades persones es lleven del llit, o bé no prenen res per a almorzar o bé fan una ingesta nutritiva insuficient quan no molt deficient. Tots coneixem algú en eixa situació. I sabem de gent que no escomence a rodar si no s’entafore, entre pit i esquena, i en dijú, un parell de cafés.

L’excusa la tenen sempre a punt: “avui no haig tengut temps d’almorzar”, “quan m’alço del llit no tinc fam” o “si no em prenc un caferet no funciono”. A voltes, en lo cas dels adults, són los mateixos que els dissabtes o els domenges al matí es prenen la revenja i es farten com a lladres amb un plat d’ous fregits i cansalada viada, acompanyat d’olives del terreno i bona cosa de pa. I tot regat amb bon vinet servit en porró de galet generós. La qual cosa no és roïna en sí mateixa, ja que donar-li alguna alegria al cos de tant en tant tampoc és que sigue molt perjudicial. Però sí que ve a demostrar que el problema radique en qué no se li dedique prou temps.

L’almorzar és la minjada més important de la jornada, la que mos subministre l’energia que tant lo cos com l’intel·lecte necessiten per a escomençar a rutllar. Ara, està clar que fer-ho bé o malament és una qüestió educacional. Per això cal habituar els menuts a minjar adequadament des de primera hora. En eixa línia, fa més de trenta anys que jo, per a alimentâ’m com és degut, escomenço el dia, invariablement, amb una bona mançana seguida d’alguna o algunes peces de fruita del temps, a més de cereals. M’ho demane el cos. I no vull privâ’m de donar-li eixa satisfacció. I invito sempre a la gent menuda de casa a acompanyâ’m. A tal fi els faig eixecar del llit un quart d’hora abans -matinar una mica no fa mal a ningú- i els hi presento la fruita ben talladeta en un plat per a fer-la més apetitosa. A tallar-la ja n’aprendran, però així, a poc a poc, s’hi van acostumant.

José A. Carrégalo

L’almorzar

(Publicat a La Comarca el 15 d’agost del 2014)

És públic i notori que els dies laborables, quan determinades persones es lleven del llit, o bé no prenen res per a almorzar o bé fan una ingesta nutritiva insuficient quan no molt deficient. Tots coneixem algú en eixa situació. I sabem de gent que no escomence a rodar si no s’entafore, entre pit i esquena, i en dijú, un parell de cafés.

L’excusa la tenen sempre a punt: “avui no haig tengut temps d’almorzar”, “quan m’alço del llit no tinc fam” o “si no em prenc un caferet no funciono”. A voltes, en lo cas dels adults, són los mateixos que els dissabtes o els domenges al matí es prenen la revenja i es farten com a lladres amb un plat d’ous fregits i cansalada viada, acompanyat d’olives del terreno i bona cosa de pa. I tot regat amb bon vinet servit en porró de galet generós. La qual cosa no és roïna en sí mateixa, ja que donar-li alguna alegria al cos de tant en tant tampoc és que sigue molt perjudicial. Però sí que ve a demostrar que el problema radique en qué no se li dedique prou temps.

L’almorzar és la minjada més important de la jornada, la que mos subministre l’energia que tant lo cos com l’intel·lecte necessiten per a escomençar a rutllar. Ara, està clar que fer-ho bé o malament és una qüestió educacional. Per això cal habituar els menuts a minjar adequadament des de primera hora. En eixa línia, fa més de trenta anys que jo, per a alimentâ’m com és degut, escomenço el dia, invariablement, amb una bona mançana seguida d’alguna o algunes peces de fruita del temps, a més de cereals. M’ho demane el cos. I no vull privâ’m de donar-li eixa satisfacció. I invito sempre a la gent menuda de casa a acompanyâ’m. A tal fi els faig eixecar del llit un quart d’hora abans -matinar una mica no fa mal a ningú- i els hi presento la fruita ben talladeta en un plat per a fer-la més apetitosa. A tallar-la ja n’aprendran, però així, a poc a poc, s’hi van acostumant.

José A. Carrégalo