Escena Humana… Jordi Coca: El Teatre de Josep Palau i Fabre

(Publicat al Diario de Teruel el dissabte 2 de novembre del 2014)

 La Tossuda coherència de l’Alquimista, títol amb el que en Jordi Coca ha encapçalat el segon del capítols de I. Aproximació a la Dramatúrgia de Josep Palau i Fabre tot iniciant aquest estudi meticulós, rigorós i humanament respectuós com el propi autor, que s’ha pogut portar a terme gràcies als recolzaments de la Fundació Palau i l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona, ja ens dona una idea de la forta personalitat amb la que pot haver quedat impregnada l’obra d’un altre dels intel·lectuals exiliats i malparats que s’ha cobrat la situació política i social del s. XX a casa nostra. Continua llegint